Concentreren is je ogen juist richten, ook wel focussen of fixeren genoemd, en je innerlijk richten.

Deze oogtraining is een enorme oppepper voor je concentratievermogen. Meestal kun je na 4 tot 6 lessen al weer prima concentreren. Mensen met ADHD of ADD hebben wat langer nodig, doorgaans 7 tot 9 lessen.

 

Doelgroepen

  • Kinderen en volwassenen met concentratieproblemen, ADHD, ADD.
  • Personen met burn-out klachten.
  • Personen met slaapproblemen.
  • Personen die last hebben van chronische vermoeidheid of ME.
  • Sporters die beter willen concentreren. 

Wat is concentreren?

Concentreren is je ogen juist richten en je innerlijk richten.

 

Ogen richten wordt ook wel focussen of fixeren genoemd. Je ogen goed richten wil zeggen dat er géén sprake mag zijn van fixatie disparatie.

 

Het innerlijk richten is niets anders dan jezelf motiveren. Voor motivatie heb je een stukje ‘wil’ en een stukje ‘interesse’ nodig. Motivatie is dus een kwestie van mindset.


Vaak wordt concentratie voor een langere periode gevraagd. Een kwestie van geconcentreerd weten te blijven. Dat betekent je ogen juist gericht (gefocust of gefixeerd) weten te houden (waarbij er dan géén sprake mag zijn van een instabiele focus) en je mindset weten vast te houden.

 

 

Concentratie = ogen juist richten + mindset
Geconcentreerd blijven = ogen juist gericht houden + vasthouden mindset

Mogelijke oorzaken

Fixatie disparatie (FD) → ooglijnen kruisen te vroeg of te laat → hersenen corrigeren voor dubbelzien, maar dit kost ontzettend veel energie → snel afgeleid.


Instabiele focus → men kan de ogen niet goed gericht houden → hersenen corrigeren instabiel beeld, maar dit kost ontzettend veel energie → snel afgeleid.


Onvoldoende lichaamsbesef → onvoldoende ruimtelijk besef → inefficiënte informatieverwerking → frustratie.


Sociale- en/of emotionele problemen → kunnen leiden tot frustratie, maar ook tot verminderde motivatie.


Klein gezichtsveld → onvermogen om het functionele gezichtsveld optimaal te kunnen gebruiken → verminderde concentratie.

 

Zwakke oogmotoriek → onvermogen om de ogen soepel en krachtig te bewegen (en te ontspannen) → verminderde concentratie. 

 

Kinderen met een FD én een instabiele focus houden in bijna alle gevallen niet van lezen en zijn zeer snel afgeleid. Deze kinderen kunnen zich niet concentreren en niet geconcentreerd blijven.
Reeds bij het geringste geluidje of beweging in de klas, zal het kind z’n blik  afwenden van het werk. Deze kinderen krijgen vaak het stempel: 'niet gemotiveerd'. In feite is dat onjuist, omdat deze kinderen juist heel veel inspanning leveren om te trachten de informatie visueel op te nemen. Kinderen raken hierdoor gemakkelijk gefrustreerd en die energie vloeit vaak af in de vorm van hyperactief gedrag (ADHD). Kinderen met ADHD of ADD hebben niet zelden een FD gecombineerd met een instabiele focus.
Kinderen met FD en/of een instabiele focus nemen de informatie bij voorkeur auditief (en ook soms intuïtief) op. Deze kinderen ontwikkelen vaak een goed gehoor en een goed geheugen.


Kosten
Visueel- motorisch onderzoek (plm. 1,5 uur): € 50,00.
Trainingsles (plm. 1 uur): € 70,00.

Huur materiaal: € 10,00 per maand.

 

U vindt Oogtaal op:

 

Oogtaal visuele training

Poelwijkerlaan 16

6905 BE Zevenaar

06-16 30 83 88

info@oogtaal.nl

 

Oogtaal • Copyright © 2024 • ontwerp: Roos ontwerp