Leer- en concentratieproblemen worden vaak veroorzaakt door het missen van de juiste visuele- en motorische vaardigheden.

Heb je moeite met leren, concentreren, lezen, spellen, rekenen, automatiseren en/of begrijpend lezen? 

Oogtaal biedt oplossingen voor leer- en concentratieproblemen, voor jong en oud. Leer- en concentratieproblemen worden in heel veel gevallen veroorzaakt door het missen van de juiste visuele- en motorische vaardigheden. Deze klachten zijn op een hele bijzondere wijze te behandelen, namelijk met visuele training, ook wel oogtraining.

 

Aanpak
Eerst wordt onderzocht of er visuele- en motorische beperkingen zijn. Zijn er beperkingen gevonden, dan word je getraind in het wegwerken van die beperkingen. Je visuele- en motorische vaardigheden worden dus getraind tot ze optimaal zijn. 

 

Visueel- motorisch onderzoek

Eerst wordt onderzocht hoe het gesteld is met je visuele- en motorische vaardigheden:

 

• Oogsamenwerking
• De mate van dieptezicht (3-D zien)
• Visueel opnamevermogen
• Fixatievermogen; kunnen de ogen goed fixeren en gefixeerd blijven
• Grootte en gevoeligheid van het perifere gezichtsveld
• De mate van flexibiliteit en capaciteit van het visuele systeem
• Is er sprake van oogspierstijfheid
• De mate van lichaamsbewustzijn
• Oog-handcoördinatie
• Lichamelijke en emotionele balans
• Samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft

 

Dit onderzoek moet uitwijzen of er met de training kan worden gestart of dat eerst een verwijzing volgt naar de oogarts of orthoptist. Het is ook mogelijk dat eerst met een speciale trainingslamp moet worden getraind. Deze lamp is bij mij te huur. Na het onderzoek wordt een inschatting gemaakt van de duur van de training en hoeveel trainingslessen er nodig zijn. Deze inschatting is er uiteraard op gebaseerd dat je thuis 5 keer per week oefent. 

 

Oogtraining

Oogtraining bestaat uit oefeningen voor de ogen en de motoriek. Het zijn kijk- en leesoefeningen, maar ook evenwichtsoefeningen, coördinatieoefeningen, visualisatieoefeningen en speciale kruip-, stap- en springoefeningen.

 

Door oogtraining gaan je ogen en je beide hersenhelften beter samenwerken en kun je de leerstof beter en sneller opnemen, maar ook sneller verwerken.

 

Hierdoor ga je beter concentreren, beter leren en dus beter presteren. Dat is niet alleen handig voor op school, maar ook bijvoorbeeld bij het sporten of op het werk.

 

Visueel onderzoek

Trainingsinformatie

Je traint in de praktijk. Een trainingsles duurt ongeveer 1 uur. Tijdens de trainingen krijg je uitleg over welke oefeningen je thuis doet en op welke wijze je ze doet. Bij elke trainingsles krijg je een op maat gemaakt trainingsschema mee naar huis. Daarin staan de oefeningen uitgelegd en hoe lang een oefening duurt. Maximaal krijg je tien oefeningen. Voor de oefeningen krijg je diverse trainingsmaterialen mee naar huis. Deze worden meegegeven tegen een kleine vergoeding van €10,00 per maand.

Na een maand training kom je terug naar de praktijk en wordt gekeken of er vooruitgang is geboekt. Is er in deze eerste maand géén vooruitgang, dan wordt de training stopgezet. Is er in deze eerste maand wel vooruitgang geboekt, dan kan de training vervolgd worden en kun je ervan op aan dat je binnen de aangegeven termijn klaar bent met de training.
 
Na de tweede trainingsles kom je telkens om de twee maanden terug voor de volgende les. Elke keer wordt gemeten of je vooruitgegaan bent en krijg je weer een nieuw trainingsschema mee. Steeds worden er nieuwe oefeningen gegeven, maar er worden ook oefeningen gewijzigd in moeilijkheidsgraad en sommige oefeningen blijven gelijk.

De eerste drie maanden van de training krijg je veel oefeningen en daarna worden het aantal oefeningen steeds minder. Dus de eerste drie maanden ben je thuis plm. 20 minuten per dag kwijt aan de oefeningen, daarna plm. 10 minuten.

 

Blijvend!

Na een maand trainen wordt gecheckt of je hersenen hebben gereageerd. Zo niet, dan stoppen we de training. Zo wel, dan is succes verzekerd en heb je na de trainingsperiode blijvende vaardigheden om goed te kunnen leren, concentreren en presteren.

 

Vergelijk het met leren lopen, fietsen of zwemmen: eenmaal geleerd dan blijf je het kunnen.

 

Voor wie?

Oogtraining helpt bij:
• Leer- en concentratieproblemen: dyslexie, ADHD, ADD, DCD, NLD, ed.
• Gevolgen van: hersenbloeding, hersenletsel, whiplash, MS.
• Vermoeidheidsklachten: CVS, slaapproblemen, ME.
• Emotionele overbelasting: stress, (winter)depressie, traumaverwerking.
• Migraine, hoofdpijn, Ziekte van Ménière en wagenziekte.

 

Oogtraining verbetert:

Concentratie, geheugen, reactievermogen, evenwicht, dieptezicht, oog-hand coördinatie, leer/studieprestaties, rijvaardigheid, zelfvertrouwen, handschrift, sportprestaties, enz.

 


Kosten
Visueel- motorisch onderzoek (plm. 1,5 uur): € 50,00.
Trainingsles (plm. 1 uur): € 70,00.

Huur materiaal: € 10,00 per maand.

 

 

 

U vindt Oogtaal op:

 

Oogtaal visuele training

Poelwijkerlaan 16

6905 BE Zevenaar

06-16 30 83 88

info@oogtaal.nl

 

Oogtaal • Copyright © 2018 • ontwerp: Roos ontwerp